Moduli UMBOSS 4E Fault Management i Performance Management

Moduli UMBOSS 4E Fault Management i Performance Management

Konsolidirajte, osnažite ili zamijenite postojeći nadzorni sustav vašeg IT-a s modulima UMBOSS 4E FM i PM.

Proaktivno upravljanje ispadima i degradacijom performansi vaše IT infrastrukture

Stalni nadzor je ključna sastavnica sveobuhvatnog upravljanja vašom IT infrastrukturom. UMBOSS 4E posjeduje module za upravljanje greškama (Fault Management – FM) i performansama (Performance Management – PM) koje rade zajednički kako bi osigurali kontinuirani nadzor infrastrukture.

UMBOSS 4E prikuplja sve podatke o događajima i performansama na jedno mjesto. Podatke dohvaća neposredno iz infrastrukture te integracijom s upravljačkim sustavima trećih strana ili postojećim kolektorima podataka. Prikupljeni podaci se koreliraju s podacima iz vanjskih sustava poput ITSM-a ili CMDB-a te se tako korelirani prikazuju IT inženjerima.

Vaše IT operacije svoj posao obavljaju efikasnije jer su dostupne pravovremene informacije o ispadima i degradaciji performansi. IT inženjeri jednostavno lociraju problem te ga brzo rješavaju.

dijagram UMBOSS 4E modula za upravljanje greškama i performansama

Modul UMBOSS 4E Fault Management (FM)

UMBOSS 4E FM prikuplja i obrađuje događaje iz heterogenih IT sustava koji se sastoje od opreme različitih proizvođača i različitih tehnologija smještenih u različite domene: podatkovni centar, mreža, oblak. Podržava kombinirani aktivni i pasivni nadzor infrastrukture.

UMBOSS 4E FM radi s različitim protokolima. Podržani su SNMP trap-ovi, TELEMETRY, syslog poruke i poruke iz različitih nadzornih sustava i upravljačkih platformi koristeći standardne integracijske protokole.

Osmišljen je za upravljanje greškama konsolidacijom događaja iz različitih izvora poput opreme podatkovnih centara, mreže i oblaka. Bez obzira na njihov izvor, svi događaji se normaliziraju i filtriraju te postaju alarmi koji se nakon toga dedupliciraju i obogaćuju dodatnim podacima iz vanjskih sustava poput ITSM-a ili CMDB-a.

Alarme nadalje preuzima analitički podsustav koji vrši korelaciju i potiskivanje alarma, generiranje sintetičkih alarma, izračun uzroka alarma (RCA) te druge funkcije.

dijagram koji prikazuje proces UMBOSS 4E upravljanja greškama

Modul UMBOSS 4E Performance Management (PM)

UMBOSS 4E PM prikuplja velike količine podataka o performansama iz različitih izvora. Pohranjuje ih u normaliziranom obliku i vrši naprednu obradu i analitiku podataka. Ugrađena je podrška za najpopularnije kolektore koji koriste SNMP i non-SNMP protokole.

Budući je zamišljen kao univerzalna platforma za obradu velike količine vremenskog slijeda podataka, UMBOSS 4E implementira napredan mehanizam za prikupljanje i procesiranje milijuna vremenskih podataka u intervalima od pet minuta ili kraćima. Osmišljen je kao skalabilan sustav s prilagodljivom arhitekturom te je pogodan za korporativne mreže, podatkovne centre i infrastrukturu u oblaku svih veličina.

UMBOSS 4E PM je osmišljen za konsolidaciju podataka o performansama. Svi prikupljeni podaci se filtriraju, agregiraju i normaliziraju te potom obogaćuju podacima iz vanjskih sustava poput ITSM-a ili CMDB-a.

Podaci se nadalje koriste za izračun ključnih indikatora performansi,
(engl. Key Performance Indicator – KPI), definiranih prema vašim zahtjevima i potrebama. Vrijednosti KPI-eva se izračunavaju unutar zasebnog mehanizma, a način izračuna se definira putem zasebne administracijske aplikacije.

Na kraju, nakon procesiranja podataka o performansama i izračuna KPI-eva, svi podaci se predaju podsustavu za analitiku koji vrši usporedbe vrijednosti s predefiniranim pragovima vrijednosti (engl. threshold) te generira alarme u modulu UMBOSS 4E FM ili vanjskom FM sustavu kada vrijednost nekog podatka prekorači graničnu vrijednost.

UMBOSS 4E PM također predlaže optimalne vrijednosti pragova vrijednosti te vrši analitičku obradu više razine kao što su predikcije trenda i prognoze ponašanja performansi.

dijagram koji prikazuje proces upravljanja performansama UMBOSS 4E

Glavne značajke modula FM i PM

 • Prikupljanje alarma i podataka o performansama iz različitih izvora, njihova normalizacija, pohrana te izračun KPI-eva
 • Napredne funkcije omogućuju korelacije grešaka, RCA, generiranje alarma kod prekoračenja praga vrijednosti
 • Svim podacima o alarmima i performansama se pristupa iz UMBOSS 4E Portala
 • Preglednik aktivnih alarma omogućuje različite prikaze podataka o alarmima, filtriranje, grupiranje i druge funkcije
 • Svim podacima o performansama se pristupa pronalaskom nadziranog objekta pomoću alata Portala, izabiru se varijable koje se žele analizirati te se na klik prikažu podaci o performansama
 • Sve podatke je moguće jednostavno dohvatiti u standardnim formatima datoteka te generirati različite prilagođene izvještaje
 • Administracijske aplikacije omogućuju fleksibilan način konfiguriranja funkcija FM-a i PM-a
 • Dostupne su napredne analitičke funkcije poput predikcije trenda, prognoze, proaktivno izvještavanje, automatsko predlaganje vrijednosti pragova itd.

Prednosti korištenja objedinjenog upravljanja greškama i performansama

 • Krovni nadzor koji se temelji na alarmima i podatacima o performansama iz različitih domena, te prikaz na jednom zaslonu.
 • Brza lokalizacija problema s infrastrukturom te brz i točan otklon problema
 • Pravovremena reakcija na nadolazeće probleme s IT infrastrukturom čime se ostvaruje viša razina raspoloživosti i pouzdanosti usluga koje pruža vaš IT
 • Cjelovita slika događanja u sustavu uz izvještavanje
 • Manje lažnih (engl. false positive) alarma
Želite vidjeti
UMBOSS 4E demo?
Zatražite ga odmah