Upravljanje infrastrukturom hibridnog podatkovnog centra

Upravljanje infrastrukturom hibridnog podatkovnog centra

Integracijom UMBOSS 4E sa softverom Data Center Management tvrtke FNT Software dobiva se rješenje za sveobuhvatno upravljanje cjelokupnom infrastrukturom podatkovnog centra i oblaka.

Objedinjeno upravljanje infrastrukturom podatkovnog centra

Cjelovito upravljanje vašom mrežom, podatkovnom centrom i oblakom nije moguće bez inventara svih resursa koji može pokriti sve aspekte:

 • detaljnu dokumentaciju prostora u kojima je smještena oprema uključujući tlocrte, ormare, sustave za hlađenje i kondicioniranje zraka, sustave besprekidnog napajanja (UPS), generatore struje itd.;
 • detaljnu dokumentaciju cjelokupnog ožičenja;
 • detaljnu dokumentaciju aktivne mrežne opreme, poslužitelja, sustava za pohranu podataka;
 • dokumentaciju logičkih resursa;
 • mehanizme za upravljanje kapacitetom;
 • planiranje;
 • upravljenje promjenama.

Ovakve cjelovite zahtjeve na inventar UMBOSS 4E ispunjava zahvaljujući integraciji s proizvodom FNT Command Data Center Management (FNT DCIM), svjetski priznatim rješenjem za upravljanje infrastrukturom podatkovnog centra.

UMBOSS 4E ADM je predintegriran s DCIM-om i na taj način omogućuje automatizirano otkrivanje i rekonsilijaciju podataka upravo u FNT DCIM. Također, UMBOSS 4E FM i PM su integrirani s DCIM-om kako bi omogućili obogaćivanje alarma i podataka o performansama neposredno iz DCIM-a. Dodatno, FM i PM prosljeđuju podatke u DCIM kako bi omogućili upravljanje hlađenjem i napajanjem temeljem živih podataka.

Jedna od primjena UMBOSS-a 4E u kombinaciji s FNT DCIM-om i Microsoft HoloLensom je i konceptualno rješenje UMBOSS Holoinventory, rješenje za proširenu stvarnost u podatkovnom centru;

FNT Command Data Center Management

Inceptumov tehnološki partner, tvrtka FNT Software, je proizvođač FNT Data Center Management-a, softverskog rješenja koje predstavlja središnji sustav za upravljanje i optimizaciju infrastrukture vašeg podatkovnog centra. Pruža cjelovit i razumljiv uvid u sve resurse vašeg podatkovnog centra uključujući:

 • Smještajni kapacitet, napajanje, hlađenje i kondicioniranje zraka, planiranje smještaja u prostoru uključujući 3D prikaz podatkovnog centra;
 • Živi podaci o utrošku energije, temperaturi i drugi parametri;
 • Detaljno dokumentiranje i planiranje ormara, opreme u i izvan ormara, kabliranja i logičkih veza;
 • Prikaz i analiza svih ključnih metrika podatkovnog centra.
FNT Data Center Management

Prednosti implemetacije središnjeg sustava za upravljanje podatkovnim centrom:

 • Brži otklon problema kada se sustav integrira s drugim IT sustavima (ITSM, FM, PM itd.);
 • Središnje i objedinjeno upravljanje svim resursima;
 • Potpuna vidljivost svih fizičkih i logičkih resursa na jednom mjestu;
 • Bolje iskorištenje postojećih kapaciteta – optimizacija investicija u podatkovni centar;
 • Efikasnije dnevno-operativne aktivnosti – smanjenje operativnih troškova.
Želite vidjeti
UMBOSS 4E demo?
Zatražite ga odmah