Inventar resursa s UMBOSS modulima

Inventar resursa s UMBOSS modulima

UMBOSS NDM, UMBOSS AB i UMBOSS CM zajedno omogućuju upravljanje inventarom uređaja i topologijom, lokacijama, konfiguracijama uređaja i podacima o korisnicima.

Kvalitetno upravljanje mrežom i podaktovnim centrom moguće uz točan i ažuran inventar

Ključ kvalitetnog upravljanja mrežom i podatkovnim centrom je uspostavljen inventar resursa. Ukoliko vaša OSS okolina ne posjeduje softver za cjeloviti inventar fizičkih i logičkih resursa, onda je nužno uspostaviti osnovni inventar s nužnim podacima potrebnim za nadzor i upravljanje. UMBOSS omogućuje upravo ovakvo rješenje putem modula NDM.

Modul UMBOSS Network Device Management (NDM) je osnovni inventar uređaja mreže i podatkovnog centra te topologija mreže. U okviru cjelovitog rješenja za upravljanje greškama i performansama mreže služi kao referentna baza podataka o nadziranim resursima.

UMBOSS NDM je integriran s ADM-om (Automatic Discovery and Reconciliation) čime je omogućena inicijalna pohrana i rekonsilijacija podataka o fizičkim i logičkim resursima vaše mreže i podatkovnog centra.

Podaci kojima upravlja NDM

 • Ime uređaja, DNS, IP adresa, proizvođač, broj proizvoda i serijski broj uređaja
 • Podaci o korisniku i lokaciji pridruženi su uređaju
 • Upravljanje rolama (grupama i ulogama) uređaja
 • Podrška za različite metode komunikacije: SNMP, SSH, Telnet …
 • Podaci o modulima uređaja: naziv, opis, referenca, serijski broj, verzija, hijerarhija …
 • Podaci o sučeljima uređaja: naziv, alias, opis, administrativni status
 • Shematski prikaz topologije
 • Geografski prikaz topologije na Esri i Google kartama …
 • Puna integracija s modulom UMBOSS Reporting

Premostite nedostatke vaše OSS/BSS okoline

Zamislite situaciju u kojoj vaš OSS treba podatke iz vanjskog CRM-a, a on ili ne postoji ili se jednostavno s njim ne možete integrirati. Upravo za ovakav slučaj UMBOSS je osigurao nužno rješenje – mali registar adresa i korisnika.

Modul UMBOSS Address Book (AB) služi za pohranu podataka o korisnicima, njihovim lokacijama i kontakt podacima na terenu. Igra ulogu zamjenskog CRM-a kada isti ne postoji ili nije dostupan vašem OSS-u.

UMBOSS AB je integriran s NDM-om kako bi zajedno pružili cjeloviti spektar informacija o mreži, podatkovnom centru, uslugama i korisnicima. Također, zajedno djeluju kao izvor podataka za obogaćivanje podataka o greškama i performansama.


Posjedovati inventar mrežnih uređaja je uistinu sjajno, ali slika nije cjelovita ukoliko nedostaju njihove konfiguracije. Ukoliko vaša organizacija ne posjeduje rješenje za upravljanje konfiguracijama uređaja, UMBOSS-ov modul Configuration Management će zadovoljiti vaše osnovne potrebe.

Modul UMBOSS Configuration Management (CM) brine se o konfiguracijama svih uređaja u vašoj mreži te održava zapise o njihovim promjenama s ciljem pravovremenog i točnog otklona problema.

UMBOSS CM prikuplja, sprema i verzionira konfiguracije mrežnih uređaja. Prikupljanje konfiguracija je moguće pokrenuti ručno ili prema vremenskom rasporedu. Posjeduje ugrađenu podršku za većinu poznatih proizvođača i modela opreme.

Koje su prednosti modula
UMBOSS-a za inventar?

 • Moduli su zamjena za nužne funkcije inventara fizičkih i logičkih resursa
 • Osigurana je rekonsilijacija podataka o mrežnim resursima
 • Dokumentirani su ključni podaci o uređajima i topologiji
 • Povezani su podaci o lokacijama, uređajima i topologiji
 • Podaci o korisnicima pridruženi su uređajima i lokacijama
 • Omogućeno je upravljanje konfiguracijama uređaja za potrebe rješavanja ispada u mreži
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah