UMBOSS Portal

UMBOSS Portal

UMBOSS Portal vašem nadzorno-operativnom središtu za mrežu (NOC) i usluge (SOC) pruža objedinjeni način upravljanja mrežom, podatkovnim centrom i korisničkim uslugama.

Cjelovit pogled na stanje cjelokupne nadzirane infrastrukture

Modul UMBOSS Portal je krovni (engl. umbrella) sustav za prikaz podataka o nadziranoj infrastrukturi, greškama i performansama, uslugama i korisnicima. Portal konsolidira podatke iz svih modula UMBOSS-a i drugih OSS/BSS sustava. Prilagodljivo sučelje prikazuje podatke na način da ih povezuje i stavlja u odgovarajući kontekst u skladu s potrebama inženjera.

Koristeći napredne heurističke algoritme pretrage podataka iz različitih izvora, inženjerima pruža pogled od 360° nad mrežom, uslugama i korisnicima koristeći podatke iz inventara mreže i podatkovnog centra, CRM-a, sustava za obračun i naplatu te drugih izvora podataka.

Shema portala UMBOSS

Model podataka ugrađen u Portal obuhvaća tehničke i poslovno-administrativne podatke, a podaci se u model dohvaćaju iz referentnih izvora podataka koristeći UMBOSS komponente naziva IPA (engl. Integration Point Adapters).

Ključne značajke Portala

 • Pretraga i filtriranje podataka kombinirajući različite izvore
 • Vizualizacija podataka iz vanjskih OSS/BSS sustava
 • FM, PM i inventar u istom sučelju
 • Pristup svim izvještajima
 • Alati za brže rješavanje tehničkih problema
 • Upravljanje pravima pristupa
 • Pogled od 360° na sve podatke
 • Prilagodljiv prikaz podataka
 • Prikaz topologije mreže
 • Mrežni heatmap
 • TeleScope: UMBOSS-ov alat za oživljavanje ručno nacrtanih tehničkih shema trenutnim podacima o greškama i performansama
 • Formatirani dohvat i unos podataka

Prednosti za vaš NOC/SOC

 • Inženjeri u NOC-u i SOC-u imaju pristup svim podacima potrebnim za brzo i točno rješavanje problema
 • NOC/SOC pristupa konsolidiranim podacima potrebnim za kvalitetno obavljanje dnevno-operativnih zadataka
 • Alarmi obogaćeni dodatnim podacima omogućuju trenutnu reakciju na probleme s mrežom, njihovo brže rješavanje, te posljedično manji broj poziva i pozivnom centru
 • Sve podatke je moguće proslijediti i eksternim sustavima kao što su ticketing ili portali za krajnje korisnike
 • Krajnji korisnici dobivaju točnu i pravovremenu povratnu informaciju vezano uz status rješavanje njihovog problema
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah