Upravljanje kvalitetom usluga

Upravljanje kvalitetom usluga

Prvi korak telekomunikacijskog operatora u transformaciji svojih operacija orijentiranih na mrežu prema operacijama koje su orijentirane na korisnika jest implementacija procedura i softverskih rješenja za upravljanje kvalitetom usluge.

Promjena fokusa s mreže na uslugu

Modul UMBOSS Service Quality Management (SQM) je rješenje koje telekomunikacijskim operatorima omogućuje cjelovito upravljanje kvalitetom usluga iz korisničke perspektive te transformaciju operacija usmjerene na nadzor i upravljanje mrežom u organizaciju koja je usmjerena na nadzor i upravljanje uslugama iz korisničke pozicije.

dijagram koji prikazuje koncept Service Quality Management (SQM)

UMBOSS Service Quality Management omogućuje upravo nadzor i upravljanje razinom kvalitete usluge koja je isporučena korisniku. Mjereni podaci o kvaliteti usluge se prikupljaju i uspoređuju s definiranim indikatorima kvalitete (engl. Key Performance Indicator – KPI, Key Quality Indicator – KQI) te se rezultati usporedbe prezentiraju inženjerima, tehničarima i svima drugima koji su odgovorni za pružanje visokokvalitetne usluge.

Dijagram koji prikazuje Modul UMBOSS SQM

Inženjerima koji skrbe o mreži i korisnicima bitno je osigurati detekciju svih problema s performansama mreže te obavijestiti o utjecaju kojeg ti problemi imaju na korisničku uslugu. Inženjeri također moraju jasno kvantificirati potencijalni gubitak prihoda uzrokovan degradacijom usluge.

UMBOSS Service Quality Managmenet

Ključne značajke UMBOSS SQM-a

  • Prikupljanje i agregacija podataka – prikupljanje podataka iz različitih izvora u okolini s više proizvođača opreme te različitih tipova podataka poput UDR (engl. Usage Data Record), podataka o prometnim performansama, mrežnim alarmima i dr.
  • Modeliranje usluga – izrada modela usluga temeljem definicije usluga iz kataloga proizvoda i usluga
  • Izračun vrijednosti KPI i KQI i analitika – jednostavno definiranje ključnih indikatora performansi (KPI) i kvalitete (KQI) te algoritmi izračuna vrijednosti indikatora koristeći različite matematičke i agregacijske funkcije nad prikupljenim podacima
  • Mogućnost poduzimanja korektivnih radnji – pokretanje aktivnosti temeljem indikacije da su dostignute kritične vrijednosti indikatora ili su zadovoljeni uvjeti da se pokrenu aktivnosti rekonfiguracije korisničke opreme ili relevantnih segmenata mreže
  • Vizualizacija – dostupnost svih podatka vezanih uz kvalitetu pružanja usluga na jednom ekranu
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah