UMBOSS Performance Management

UMBOSS Performance Management

UMBOSS PM pruža sveobuhvatno upravljanje performansama konsolidacijom podataka iz različitih domena mreže, podatkovnog centra i oblaka.

Brzo i učinkovito upravljanje performansama cjelokupne mreže i podatkovnog centra

Modul UMBOSS Performance Management (PM) prikuplja velike volumene podataka o performansama iz različitih izvora, sprema ih u normaliziranom obliku, obrađuje i vrši složene analitičke kalkulacije. Podržava sve najpopularnije SNMP, TELEMETRY i druge kolektore podataka kao i upravljačke sustave različitih proizvođača (engl. element manager – EMS).

Konstruiran je kao univerzalna platforma za obradu velikog broja vremenskih nizova podataka. UMBOSS PM posjeduje napredan mehanizam obrade podataka koji može procesirati milijune vrijednosti unutar intervala od pet minuta ili kraćim. Skalabilan dizajn i prilagodljiva arhitektura omogućuju njegovu primjenu u telekomima svih veličina.

UMBOSS Performance Management flow chart

UMBOSS PM sprema podatke o performansama za sve ključne elemente infrastrukture koja se nadzire. Primjerice, to može biti opterećenje procesora ili zauzeće memorije aktivnih uređaja, promet na mrežnim sučeljima, temperatura senzora, status baterija UPS-a i sl. Broj i tip parametara koji se prikupljaju i obrađuju može se prilagoditi stvarnim potrebama nadzora.

Cjelovito rješenje za upravljanje performansama svih domena mreže i podatkovnog centra

UMBOSS PM primarno je namijenjen konsolidaciji svih podataka o performansama. Svi prikupljeni podaci se filtriraju, agregiraju, normaliziraju i obogaćuju podacima iz vanjskih sustava poput CRM-a, Ticketinga, ERP-a, sustava obračuna i naplate i sl.

Ovako obrađeni podaci se nadalje koriste za izračun različitih ključnih indikatora performansi (engl. Key Performance Indicator – KPI), definiranih prema vašim zahtjevima i potrebama. Vrijednosti KPI-eva se izračunavaju unutar zasebnog KPI mehanizma, a način izračuna se definira kroz zasebnu administracijsku aplikaciju.

Konačno, nakon procesiranja podataka o performansama i izračuna KPI-eva, svi podaci se predaju podsustavu za analitiku koji vrši usporedbe vrijednosti s predefiniranim pragovima vrijednosti (engl. threshold) te generira alarme u modulu UMBOSS FM ili vanjskom FM sustavu kada vrijednost nekog podatka prekorači zadani prag.

UMBOSS PM također predlaže optimalne vrijednosti pragova vrijednosti te vrši analitičke obrade više razine poput predikcije trendova i prognoze ponašanja performansi u budućnosti.

Dijagram koji prikazuje proces konsolidacije podataka o performansama UMBOSS -a

Ključna svojstva modula UMBOSS PM

 • Prikupljanje podataka o performansama iz različitih izvora, njihova normalizacija i pohrana
 • Modeliranje i kalkulacija KPI-eva
 • Detekcija prekoračenja vrijednosti zadanih najviših i najnižih pragova vrijednosti uz generiranje alarma različite razine ugroze (engl. severity): warning, minor, major i critical. Različiti pragovi vrijednosti mogu se definirati za različite dijelove dana, tjedna, mjeseca ili godine
 • Napredne analitičke funkcije poput predikcije trenda, prognoze, proaktivnog izvještavanja, automatskog predlaganja vrijednosti pragova itd.
 • Administracijski alat omogućuje konfiguriranje svih metrika performansnih podataka, tipova objekata te predložaka grafova uz različite mogućnosti prikaza grafa
 • Svim podacima o performansama je moguće pristupiti iz UMBOSS Portala u kojem se jednostavno pronalazi nadzirani objekt, izabiru varijable koje se nadziru te se prikazuju podaci o performansama
 • Podaci o performansama se jednostavno snimaju u datoteke različitih formata s ciljem daljnje analize

Prednosti korištenja objedinjenog upravljanja performansama

 • Jedan sustav za upravljanje performansama svih uređaja u svim domenama
 • Objedinjena analiza performansi mreže, podatkovnog centra i druge IT infrastrukture
 • Cjelovit pogled na sve podatke
 • Cjelovito izvještavanje
 • Preventivna reakcija na nadolazeće probleme u mreži, podatkovnom centru i IT sustavima
 • Viša raspoloživost mreže, podatkovnog centra i usluga
 • Brža detekcija i rješavanje problema
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah