Konsolidacijom alarma iz svih domena do nadzora stanja cjelokupne mreže

Konsolidacijom alarma iz svih domena do nadzora stanja cjelokupne mreže

Kod ispada mreže alarmi stižu sa svih strana

Zasigurno ste doživjeli regionalni ili globalni ispad svoje mreže. Nadređeni su odmah tražili izvještaj o tome što se događa, podatke o afektiranim korisnicima i uslugama koje ne rade. Ukoliko je k tome postojalo nekoliko različitih nadzornih sustava za različite domene mreže i podatkovnog centra, onda je vašim inženjerima bilo jako teško sastaviti takav izvještaj te usporedno raditi na otkrivanju uzroka problema i pronalasku rješenja.

Veliki broj tvrtki, a i telekoma, ima kombinaciju nekoliko potpuno odvojenih element managera (npr. Huawei U2000, Ericsson SOME itd.), nadzornih sustava za različite segmente (npr. NetCool, HP NNMi) ili kolektora događaja za različite domene (npr. Nagios ili ZABBIX).

Ako je to slučaj i s vašom tvrtkom, onda će isti ispad/greška u mreži ili podatkovnom centru uzrokovati pojavu alarma u svim upravljačkim sustavima koje posjedujete, i to neovisno. Mrežni i IT inženjeri su suočeni s izazovom brzog otkrivanja uzroka problema i njegovom lokalizacijom analizirajući podatke iz različitih izvora podataka.

Alarmi se moraju konsolidirati

Sveobuhvatno upravljanje greškama u vašem mrežnom i IT okruženju moguće je ostvariti jedino konsolidacijom svih izvora podataka o događajima u mreži, podatkovnim centrima i oblaku na jednom mjestu.

Modul UMBOSS Fault Management (FM) prikuplja i obrađuje podatke o događajima iz heterogenih mrežnih i IT okolina s različitim tehnologijama i proizvođačima opreme.

UMBOSS FM (kao i njegova inačica UMBOSS 4E FM) je neovisan o proizvođaču i protokolu, a podatke o događajima prikuplja putem SNMP trap-ova, syslog poruka, protokolom TELEMETRY, neposrednim dohvatom podataka iz različitih nadzornih sustava i EMS-ova (engl. Element Management System) korištenjem standardnih integracijskih protokola.

Shema ispod prikazuje na koji se način UMBOSS FM integrira s heterogenom okolinom sačinjenom od različitih tehnologija i opreme različitih proizvođača:

UMBOSS Fault Management Schematic

Konsolidirani podatci o događajima se normaliziraju, dedupliciraju i filtriraju kako bi se dobili alarmi. Oni se nadalje obogaćuju podacima iz vanjskih sustava poput CRM-a, Ticketinga, ERP-a, ITSM-a itd. Obogaćeni alarmi sadrže tehničke i administrativne podatke potrebne za brz i točan otklon problema (npr. kontakt osoba, lokacija uređaja na kojem se pojavila greška itd.)

Ključne značajke UMBOSS (4E) FM-a

 • Svi podaci o greškama su dostupni kroz UMBOSS Portal koji pruža cjelovit pogled od 360° na mrežu, usluge, korisnike i druge relevantne podatke.
 • Preglednik aktivnih alarma omogućuje različite prikaze, filtriranje, grupiranje i druge akcije.
 • Prikupljeni alarmi se particioniraju s konfigurabilnim vremenskim intervalom te praktično nema ograničenja na vrijeme zadržavanja povijesnih podataka o greškama.
 • Modul za izvještavanje (UMBOSS Reporting) omogućuje izradu različitih prilagođenih izvještaja o greškama u sustavu.
 • Alat za administraciju FM-a omogućuje konfiguriranje potiskivanja greški, podešavanje pravila za korelaciju grešaka te zadavanje pravila za generiranje sintetičkih grešaka s ciljem detekcije i alarmiranja o različitim potencijalno opasnim situacijama.

Prednosti koje donosi konsolidacija podataka

 • Konsolidirani podaci o greškama iz različitih mrežnih domena dostupni u pregledniku koji se jednostavno koristi
 • Nijedna greška se ne propušta
 • Omogućena je potpuna forenzika proteklih događaja
 • Brza lokalizacija problema u mreži/DC-u
 • Manje pogrešno detektiranih greški
 • Više detektiranih stvarnih ispada u mreži
 • Brža reakcija na pojavu problema osigurava veću raspoloživost mreže i usluga
 • Manje stresnih situacija za mrežne i IT inženjere
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite odmah