Manje terenskih aktivnosti zbog problema sa strujom

Manje terenskih aktivnosti zbog problema sa strujom

Kada nestane struje cijela mreža pati

Često zaboravljamo da naša mreža, podatkovni centar, oblak i usluge koje pružamo korisnicima ovise o temeljnom resursu – električnoj energiji. A kada nje nestane, usluge prestanu raditi.

Nestanak struje ima utjecaj na jezgru mreže, pristupnu mrežu kao i na korisničku opremu (engl. Customer Permises Equipment – CPE). Utjecaj se osjeti čak i više kada niste instalirali UPS-ove i agregate. CPE-ovi su posebno ranjivi budući se gase kada fluktuira napon ili nestane struje u objektu u kojem su smješteni.

Grafikon ispod prikazuje broj ispada električne energije u prostorima poslovnih korisnika na mjesečnoj razini u 2018 godini za različite dijelove svijeta:

graph below represents the number of electrical outages in firms in a typical month worldwide in 2018, by region

Ispadi električne mreže troše vaše terenske tehničare

Tipičan problem s kojim su suočeni svi telekomi je neizvjesnost kada korisnik prijavljuje problem s uslugom. Ako daljinske akcije ne pomažu ili se na taj način ne može otkriti uzrok problema, logičan korak je poslati terenske tehničare na lokaciju da pogledaju o čemu se radi. Međutim, vrlo često se otkrije da je na lokaciji sve u redu i onda se preventivno zamijeni CPE kako bi se eventualno isključila mogućnost ponavljanja problema.

Međutim, veliki broj takvih problema se ponavlja jer je zapravo uzrok bio s napajanjem. Slanje terenskih tehničara naslijepo značajno povećava vaše troškove, ali i nezadovoljstvo korisnika.

Stoga je jedini logičan korak početi nadzirati uređaje kod korisnika i pokušati otkriti greške koje su stvarno uzrokovane neadekvatnim napajanjem (npr. kratki prekidi u napajanju ili fluktuacija napona i frekvencije). Samo temeljem takvih podataka o performansama i greškama možete donijeti adekvatnu odluku o slanju terenskih timova koji trebaju implementirati tehničko rješenje koje će spriječiti takva događanja u budućnosti.

UMBOSS pomaže upravo u ovim situacijama

Najbolje rješenje je prikupiti što je moguće više podataka, detektirati problematične lokacije i riješiti problem. UMBOSS se instalira i konfigurira za praćenje svih relevantnih varijabli na CPE-ovima poput:

  • Vremena od zadnjeg pokretanja uređaja korisnika (engl. uptime)
  • Raspoloživosti uređaja korisnika
  • Ambijentalnih varijabli (napona, temperature, statusa ventilatora)

Neki CPE-ovi (brojni modeli proizvođača Cisco i Juniper) mogu poslati poruku neposredno prije nego se ugase zbog nestanka struje. UMBOSS može nadzirati uređaje i detektirati prelazak praga vrijednosti koji prethodi gašenju uređaja.

Korištenjem analitičkih funkcija u UMBOSS-u moguće je korelirati ispade CPE-ova s fizičkim lokacijama. Primjerice, detekcijom prestanka rada većeg broja CPE-ova s lokacijama u određenom području (npr. naselju ili manjem mjestu) može se s velikom sigurnošću pretpostaviti da se radi o nestanku struje. Hipoteza se primjerice može provjeriti pozivom lokalnom dobavljaču električne energije.

Algoritmi za učenje mogu naučiti uobičajeno ponašanje CPE-ova i identificirati lokacije s redovitim nestankom električne energije (npr. svaki dan oko podne) ili identificirati top-N lokacija s najčešćim ispadom napajanja.

Nadalje, lokacije s najčešćim ispadima električne energije moguće je opremiti IoT uređajima za mjerenje vrijednosti ambijentalnih varijabli. Alarmi iz ovih uređaja se koreliraju s alarmima CPE-ova i tako se nestanak napajanja lako identificira kao uzrok ispada većeg broja uređaja.

Podaci koje prikuplja UMBOSS pomažu pri odluci nabave nekih drugih modela CPE-ova koji ima prednaponsku zaštitu za područje koje ima lošije riješenu opskrbu električnom energijom i/ili dotrajale vodove.

Prednosti uvođenja UMBOSS-a

  • Manji troškovi terenskih aktivnosti;
  • Veće zadovoljstvo korisnika;
  • Manji troškovi zamjene uređaja (CPE-ova);
  • Analiza performansi/kvalitete pojedinih modela CPE-ova;
  • Brz povrat investicije.
Želite li vidjeti kako UMBOSS radi?
Zatražite odmah