Telekom prodaja poslovnim korisnicima uz podatke iz OSS-a

Telekom prodaja poslovnim korisnicima uz podatke iz OSS-a

Odjel prodaje poslovnim korisnicima je na prvoj liniji obrane ugleda vašeg telekoma

Tehnički odjeli i odjeli prodaje često otežano surađuju. Barem u početku. Radi se o dva različita svijeta i dva različita mentaliteta. Međutim, ako želite uspješno B2B poslovanje mora se uspostaviti odlična suradnja između ovih odjela, posebno u dijelu pružanja fiksnih usluga, usluga podatkovnog centra i oblaka.

Što kada se dogodi ispad ili degradacija mreže i usluga …

Kada se dogodi ispad dijela mreže ili degradacija usluga, prodajni tim odmah mora znati što se događa i koji se koraci poduzimaju kako bi se problem riješio. Na taj način prodavači neće izbjegavati pozive bijesnih poslovnih korisnika, nego upravo suprotno, jer su obaviješteni i mogu jednostavnije umiriti korisnika.

Ovakav zaključak je jasan svima u tehnici kada upotrijebe empatiju i stave se u kožu prodavača. Shvaćaju da uspjeh prodavača ovisi o kvalitetnim i pravovremenim informacijama. Kod ispada ili degradacije najveći broj kvalitetnih informacija se može dohvatiti upravo iz OSS-a.

Produljenje ugovora …

Pogledajmo još jedan primjer: prodajni predstavnik se priprema za produljenje ugovora s poslovnim korisnikom. Uobičajeni strah je smanjenje obujma usluga ili cijena (down-sell). Međutim, pristup podacima OSS-a može pomoći u ovom slučaju. Prodavač može jednostavno identificirati koji resursi (primjerice VPN, Internet linkovi, virtualni resursi) imaju visoko iskorištenje i koncentrirati se na proširenje obujma upravo ovih usluga.

Još jedan primjer su izvještaji o raspoloživosti usluga koji se mogu iskoristiti kako bi se uočile lokacije koje imaju česte ispade. Za ove lokacije je moguće ponuditi tehnologiju s višom raspoloživošću i pouzdanošću, odnosno ponuditi viši SLA.

Podržite odjel prodaje poslovnim korisnicima podacima iz UMBOSS-a

UMBOSS, krovni OSS sustav integriran s BSS-om telekoma može uvelike pomoći u ovim situacijama. On je odličan izvor informacija za prodaju pružajući podatke o:

  • svim poslovnim korisnicima;
  • njihovim uslugama i statusu naplate (npr. indikacija suspenzije)
  • ticketima, alarmima i podacima o performansama;
  • lokalnim, regionalnim ili globalnim ispadima ili degradacijama.

Budući se UMBOSS integrira s CRM-om ili drugim alatima koje koristi prodaja, podaci iz UMBOSS-a se mogu poslati u odgovarajući prodajni alat tako da prodaja ima spoznaje o svim događanjima koja mogu utjecati na usluge njihovih korisnika.

Na primjer, kod regionalnog ispada mreže, inženjeri u NOC-u mogu brzo pozvati funkciju u UMBOSS-u koja generira izvještaj s korisnicima, lokacijama i uslugama koje su trenutno u prekidu te poslati izvještaj u CRM, pozivni centar ili ga jednostavno poslati na e-mail prodavača.

Koristeći izvještajni sustav prodaja na klik dobiva podatke o povijesnim podacima, o raspoloživosti ili iskorištenju usluga. Ovo je vrlo zgodno kada prodaja treba kontaktirati ili posjetiti korisnika.

Ako podatke iz UMBOSS-a nije moguće prikazati u prodajnim BSS alatima, može se jednostavno omogućiti pristup prodavačima u UMBOSS Portal (naravno ograničeni) te prodavači mogu samostalno doći do podataka koji im trebaju.

Prednosti korištenja UMBOSS-a za poslovnu prodaju

  • Manji odljev (nezadovoljnih) korisnika;
  • Povećan postotak konverzije pri dodatnoj prodaji;
  • Bolje upravljanje pritužbama i eskalacijama korisnika;
  • Informirana komunikacija prodavača s korisnicima;
  • Ponude za proširenje usluga su prilagođene stvarnim potrebama korisnika.
Želite li vidjeti kako UMBOSS radi?
Zatražite odmah