Automatizirano otkrivanje svih elemenata vašeg podatkovnog centra

Automatizirano otkrivanje svih elemenata vašeg podatkovnog centra

Inicijalno punjenje podataka u DCIM softver je uistinu izazovan i zamoran posao

Kada se vaš podatkovni centar počne naglo širiti, suočeni ste s izazovom implementacije inventara podatkovnog centra, odnosno nabavom DCIM softvera u kojem će se dokumentirati svi njegovi resursi. Međutim nabavka DCIM softvera je samo početak jer kada ga kupite i instalirate morate:

  • unijeti sve podatke vašeg podatkovnog centra;
  • ažurirati već unesene podatke za vrijeme dok punite DCIM softver;
  • biti sigurni da su uneseni podaci točni;
  • osigurati da će DCIM softver podržati proces upravljanja promjenama.

S pasivnom infrastrukturom nemate previše izbora. Posao morate odraditi ručno ili učitati podatke iz zapisa koje već imate (vjerojatno iz Excela).

Aktivna oprema i logički resursi su jednako veliki izazov, ali u ovom slučaju život sebi možete olakšati alatima za otkrivanje (engl. discovery management).

UMBOSS ADM uvelike pomaže

UMBOSS je osmišljen kao krovno OSS rješenje koje se oslanja na točne i ažurne podatke o resursima. Najznačajnija komponenta koja pomaže dohvatiti pouzdane podatke je modul za otkrivanje aktivne opreme i logičkih resursa.

Modul UMBOSS Automatic Discovery and Reconciliation Management (ADM) pretražuje cjelokupnu mrežu i podatkovni centar te otkriva i dohvaća podatke o svim fizičkim i logičkim resursima. Dohvaćeni podaci su izvor informacije za punjenje DCIM softvera (inventara).

Primjerice, ADM će otkriti sve fizičke poslužitelje u vašem podatkovnom centru, dohvatiti podatke o proizvođaču, PN, SN, šasiji, modulima itd. Ako je moguće također će dohvatiti i podatke o fizičkoj poziciji (engl. location tags). Završetkom postupka otkrivanja ADM započinje postupak rekonsilijacije kako bi unio novootkrivene resurse u DCIM inventar.

ADM se može integrirati sa svim vanjskim DCIM sustavima, ali je u praksi dokazan i predintegriran za rad s DCIM softverom FNT Data Center Management proizvođača FNT Software:

FNT Data Center Management

Kada se pokrene proces rekonsilijacije, ADM će automatski dodati zapise o resursima u FNT DCIM i fizički pozicionirati opremu temeljem respoloživih location tag-ova. Ukoliko isti nisu dostupni za neku opremu, ta oprema se mora pozicionirati ručno.

FNT DCIM omogućuje formatirani unos podatka o pasivnoj infrastrukturi (prostorije, ormari, HVAC, paneli, kabeli …) i na taj način omogućuje brz unos resursa koji se ne mogu otkriti ADM-om.

Redovitim provjerama s ADM-om do ažurnog inventara

Nakon inicijalnog punjenja inventara, DCIM treba ažurirati. ADM pomaže redovitim provjerama i otkriva sve promjene koje su prošle mimo standardnog procesa upravljanja promjenama.

Koje prednosti donosi ADM

  • Brzo inicijalno punjenje inventara;
  • Svi podaci su točni i ažurni;
  • Rekonsilijacijom se otkrivaju sve promjene koje su zaobišle standardne procedure ažuriranja u inventaru;
  • Štedi vrijeme inženjera koji rade u podatkovnom centru.
Želite li vidjeti kako UMBOSS radi?
Zatražite odmah