Efikasno planiranje napajanja i hlađenja vašeg podatkovnog centra

Efikasno planiranje napajanja i hlađenja vašeg podatkovnog centra

Planiranje kapaciteta podatkovnog centra bez mjernih podataka može biti skupo

Najveći broj organizacija suočena je sa situacijom planiranja proširenja kapaciteta napajanja i hlađenja podatkovnog centra isključivo temeljem dostupnih nazivnih vrijednosti uređaja koji se planiraju instalirati.

Ovakav pristup redovito rezultira situacijom prevelikog ili premalog instaliranog kapaciteta napajanja i hlađenja. U oba slučaja imate problem. Ako se preinvestirate, vaš CFO neće biti sretan, ali ukoliko mu dođete sa zahtjevom da kupite još opreme nakon što ste već potrošili puno, suočeni ste s vrlo nezgodnom situacijom.

Također, želite spriječiti situaciju u kojoj dodavanjem uređaja u ormar prekoračite njegov najveći dopušteni kapacitet.

Na koji način riješiti ovaj problem?

Najpouzdaniji pristup planiranju je stalno mjerenje stvarne potrošnje resursa vašeg podatkovnog centra te projiciranje potrebnog kapaciteta temeljem tako prikupljenih mjernih podataka.

Softver za upravljanje podatkovnim centrom uistinu pomaže

UMBOSS je dizajniran s idejom konsolidacije alarma, podataka o performansama, inventara mreže i podatkovnog centra te drugih OSS i BSS podataka s kojima je integriran. Dio prikupljenih podataka su i ambijentalni parametri te kao takav služi kao sjajan izvor podataka za kvalitetno planiranje. Međutim, prikupljene podatke o performansama potrebno je staviti u kontekst inventara i primijeniti odgovarajuće metode projekcije budućih vrijednosti. Za tu svrhu najbolje rješenje je odgovarajući DCIM softver.

UMBOSS je moguće integrirati s bilo kojim DCIM softverom međutim UMBOSS je testiran i predintegriran s vodećim softverom u ovom području:
FNT Data Center Management proizvođača FNT Software:

FNT Data Center Management

FNT DCIM prati kapacitet i žive podatke o potrošnji resursa koje mu dostavlja UMBOSS. Na raspolaganju su različite vizualizacije kapaciteta u odnosu na stvarnu potrošnju. Vrlo je jednostavno vidjeti koliko ste daleko od prekoračenja kritičnih vrijednosti pojedinih parametara.

data center graphs
3D prikaz potrošnje električne energije
3D prikaz iskorištenja rashladnog kapaciteta

FNT DCIM podržava dva načina rada: dokumentiranje i planiranje. Planiranje se koristi prije nego se doda novi uređaj, kao dio procesa upravljanja promjenama. Kada je u modu planiranja, softver korelira žive podatke s dokumentiranim kapacitetom i izračunava kada će se prekoračiti kapacitet napajanja ili hlađenja u podatkovnom centru.

Također je podržano i proširenje kapaciteta. Korištenjem povijesnih podataka i planiranih kapaciteta softver predviđa buduće potrebe za kapacitetom uzimajući u obzir dosadašnje trendove. Softver automatski određuje točku u budućnosti u kojoj će se prekoračiti vrijednosti KPI-eva koje se koriste za planiranje.

Planiranje kapaciteta

Ovakvo planiranje kapaciteta ima brojne prednosti

  • Pouzdan način planiranja proširenja kapaciteta unaprijed;
  • Izbjegava se prekoračenje graničnih vrijednosti KPI-eva u vašem podatkovnom centru;
  • Investicije se bolje planiraju, a vaš direktor financija je sretniji;
  • Prodajna sila ima točan i ažuran uvid u raspoložive kapacitete tako da nema prodaje onoga što nije moguće realizirati.
Želite li vidjeti kako UMBOSS radi?
Zatražite odmah