Osnovni inventar resursa s <br>UMBOSS 4E modulima

Osnovni inventar resursa s
UMBOSS 4E modulima

Pouzdano upravljanje IT resursima temelji se na cjelovitom inventaru svih resursa koji ima sve potrebne i ažurna podatke.

Uspostava osnovnog inventara IT resursa je preduvjet kvalitetnog nadzora

UMBOSS 4E posjeduje module integrirane s UMBOSS 4E ADM-om (Automatic Discovery and Reconciliation) koji pružaju:

 • osnovni inventar svih IT resursa uključujući poslužitelje, sustave za pohranu podataka, uređaje, šasije, module, sučelja itd.;
 • inventar različitih topologija poput SAN FC, BGP, OSPF, L2, L3, itd.;
 • podatke o lokacijama i kontaktima na lokacijama;
 • konfiguracije uređaja uz verzioniranje.

Referentni podaci potrebni za FM i PM

Modul UMBOSS 4E Network Device Management (NDM) je osnovni inventar uređaja, topologija i drugih logičkih resursa potrebnih za pohranu podataka o mreži, poslužiteljima, SAN-u i mrežnim topologijama. NDM predstavlja referentni izvor podataka za upravljajne greškama i performansama. Neke od najvažnijih podataka koje pohranjuje NDM su:

 • Naziv uređaja, DNS, IP adresa, proizvođač, broj proizvoda i serijski broj
 • Uparivanje uređaja s lokacijama i kontaktima
 • Upravljanje rolama (grupama i ulogama) uređaja
 • Podrška za različite metode komunikacije: SNMP, SSH, Telnet …
 • Podaci o modulima uređaja: naziv, opis, referenca, serijski broj, verzija, hijerarhija …
 • Podaci o sučeljima uređaja: naziv, alias, opis, administrativni status
 • Shematski prikaz topologije
 • Geografski prikaz topologije na Esri i Google kartama …
 • Puna integracija s modulom UMBOSS 4E Reporting

Premostite nedostatke vaše IT okoline

Zamislite situaciju u kojoj vam nedostaje vanjski registar lokacija vaše tvrtke ili se jednostavno s njim ne možete integrirati? Upravo za ovakav slučaj UMBOSS 4E je osigurao nužno rješenje – mali registar adresa i kontakata.

Modul UMBOSS 4E Address Book (AB) služi za pohranu podataka o lokacijama i kontakt podacima na terenu. Integriran je s NDM-om kako bi zajedno pružili cjeloviti spektar informacija o IT infrastrukturi i uslugama. Također, zajedno djeluju kao izvor podataka za obogaćivanje podataka o greškama i performansama.


Posjedovati inventar uređaja vašeg IT-a je uistinu sjajno, ali slika nije cjelovita ukoliko nedostaju njihove konfiguracije. Ukoliko vaša organizacije ne posjeduje rješenje za upravljanje konfiguracijama uređaja, UMBOSS 4E uskače sa svojim modulom Configuration Management kako bi zadovoljio vaše osnovne potrebe.

Modul UMBOSS 4E Configuration Management (CM) se brine o konfiguracijama svih uređaja te održava zapise o njihovim promjenama s ciljem pravovremenog i točnog otklona problema u njihvom radu.

UMBOSS 4E CM prikuplja, sprema i verzionira konfiguracije mrežnih uređaja, a prikupljanje je moguće pokrenuti ručno ili prema vremenskom rasporedu. Posjeduje ugrađenu podršku za većinu poznatih proizvođača i modela opreme.

Koje su prednosti UMBOSS 4E modula za inventar?

 • Zamjena za nužne funkcije inventara fizičkih i logičkih resursa (CMDB)
 • Rekonsilijacija podataka o IT resursima
 • Dokumentacija ključnih podataka o uređajima i topologiji
 • Povezani podaci lokacija, uređaja i topologija
 • Upravljanje konfiguracijama uređaja za potrebe rješavanja ispada u mreži

Želite vidjeti
UMBOSS 4E demo?
Zatražite ga odmah