Automatiziranim otkrivanjem svih komponenti do cjelovitog inventara

Automatiziranim otkrivanjem svih komponenti do cjelovitog inventara

Identifikacija svih uređaja u mreži može biti izazovna

Sigurno ste bili suočeni sa situacijom u kojoj nemate pojma koje sve uređaje imate u svojoj mreži i podatkovnom centru. Ili bar niste bili sigurni da znate. Vjerojatno ste sumnjali da se neki uređaji dodaju ili uklanjaju iz mreže bez vašeg znanja.

U telekom operatorima, podatkovnim centrima i kompleksnim IT okolinama tvrtki, komponente se često mijenjaju. Upravljanje inventarom je težak zadatak bez obzira koliko precizan i razrađen proces upravljanja promjenama imali i koliko ga rigorozno provodili.

Da biste efikasno upravljali inventarom morate imati točne podatke o svim uređajima.

Pretražite cjelokupnu mrežu i podatkovni centar te dohvatite stvarne podatke o inventaru

Najbolji način kako riješiti ovaj problem je implementirati proces automatiziranog otkrivanja svih novih uređaja i svih nastalih promjena
(engl. automated discovery) uz dohvat stvarnih podataka o fizičkim i logičkim resursima mreže i podatkovnog centra. Pronađene promjene je potom potrebno spremiti u inventar.

Modul UMBOSS Automatic Discovery and Reconciliation Management (ADM) je specijaliziran upravo za otkrivanje aktivnih uređaja i topologija te drugih logičkih resursa koji su konfigurirani na uređajima. ADM je ključna komponenta kod inicijalnog punjenja inventara te kasnijeg osvježavanja podataka o resursima.

Otkrivanje je proces kojim se ADM spaja na upravljačko sučelje određenog uređaja i dohvaća ključne podatke o uređaju i svim njegovim sastavnicama. To na primjer može biti proizvođač, broj proizvoda i serijski broj uređaja, šasija, slotovi, matična ploča, sučelja, SFP-ovi i sl. Također se dohvaćaju i podaci o logičkim resursima iz kojih se gradi cjelovita slika pojedinih topologija mreže.

ADM pri tome koristi različite protokole kao što su SNMP, Telnet, SSH, HTTP/S itd. Također ga je moguće integrirati s upravljačkim sustavima (engl. Element Management System – EMS) kako bi se dohvatili podaci o uređajima kojima upravljaju. Podržani su različiti standardni protokoli za integraciju poput REST, SOAP, CORBA itd. Podaci o topologiji se dohvaćaju koristeći protokole poput BGP, IS-IS, OSPF, L2, L3 itd.

flow chart of automatic discovery process

Kako UMBOSS ADM pomaže u otkrivanju svih uređaja u vašoj mreži?

  • Svi podaci prikupljeni otkrivanjem se stapaju s inventarom putem procesa rekonsilijacije ugrađenog u ADM.
  • Pravila rekonsilijacije definiraju kako i kada se novootkriveni uređaji ili promjene osvježavaju, dodaju, mijenjaju ili čak brišu u inventaru.
  • UMBOSS ADM je potpuno integriran s UMBOSS NDM-om kao i drugim komercijalnim inventarima.
  • Podaci dobiveni postupkom otkrivanja se ručno ili automatski obogaćuju s dodatnim podacima poput geografske lokacije, adrese korisnika i sl.
  • Otkrivanje i rekonsilijaciju je moguće pokrenuti ručno ili ih ADM automatski pokreće temeljem zadanog rasporeda.
  • Postoji zapis o svim izmjenama.
  • UMBOSS ADM posjeduje specijaliziranu administracijsku aplikaciju unutar koje je moguće podesiti sve ključne parametre procesa otkrivanja i rekonsilijacije.

Prednosti automatiziranog otkrivanja:

  • Živi podaci o mreži, podatkovnom centru i oblaku se prikupljaju redovito i stapaju s postojećim podacima u inventaru.
  • Niti jedan uređaj nije moguće dodati ili isključiti iz mreže bez da ADM to otkrije.
  • Inženjeri se mogu osloniti na ADM kako bi bili sigurni da se svi uređaji nadziru.
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite odmah