Obogaćivanjem alarma do brze lokalizacije i otklona problema

Obogaćivanjem alarma do brze lokalizacije i otklona problema

Brzina prikupljanja podataka je ključna za rješavanje problema

Zamislite situaciju u kojoj uočavate mrežni alarm, a vi odmah obavještavate korisnika da znate za problem s njegovom uslugom i da radite na otklonu. To se zove izvrsna tehnička podrška.

Dakle ključ uspjeha je imati sposobnost brzo pristupiti svim operativnim podacima alarma poput prirode nastale greške, lokaciji, uslugama na koje greška utječe te imati pristup ključnim podacima o korisniku. Nažalost, podaci u alarmu kojeg šalje neki uređaj ili upravljački sustav (EMS – element manager system) ograničeni su na informacije koje posjeduje sam uređaj/sustav. To znači da alarm nema administrativne podatke poput naziva korisnika, kontakta, lokacije itd.

Ručno uparivanje podataka alarma s podacima iz inventara, CRM-a, EPR-a, GIS-a ili sustava za obračun i naplatu je dugotrajan i težak proces. Što napraviti u ovom slučaju? Odgovor je – neka sustav za upravljanje greškama odradi taj posao za vas.

Obogaćivanje alarma vam omogućuje proaktivnost

Modul UMBOSS Fault Management (FM) je osmišljen na način da funkcija obogaćivanja alarma bude jedan od njegovih primarnih ciljeva.

Podsustav za obradu alarma obogaćuje sirove podatke svakog alarma dodajući podatke iz vanjskih sustava poput CRM-a, Ticketinga, ERP-a. UMBOSS omogućuje konfiguraciju vrsta podataka koji se dodaju i na koji način se dodaju. Ovo prije svega ovisi o konkretnoj arhitekturi OSS/IT okruženja, konkretnim potrebama te raspoloživim izvorima podataka.

Shema niže pobliže objašnjava proces obogaćivanja alarma:

dijagram koji prikazuje kako funkcionira proces obogaćivanja alarma

Kako radi proces obogaćivanja alarma?

  • Podaci iz eksternih sustava se ekstrahiraju i upisuju u bazu referentnih podataka (engl. Reference Data Database) koristeći posebne procedure za ekstrakciju i unos razvijene za svaki sustav zasebno.
  • Sustav povezuje alarm s referentnim podacima usporedbom specifičnih parametara iz alarma i iz referentnih podataka.
  • UMBOSS Portal prikazuje podatke o alarmu zajedno s obogaćenim podacima (npr. naziv korisnika kojem je konfigurirana usluga na uređaju, lokacija uređaja, grad, ulica, regija itd.).
  • Omogućen je neposredan pristup upravljačkom sučelju uređaja iz UMBOSS Portala pri čemu pristup može biti SSH/CLI, ping, traceroute, HTTP/HTTPS itd.
  • U kombinaciji s UMBOSS modulima Network Device Management (NDM) i Address Book (AB) , obogaćivanje alarma je omogućeno kao standardna funkcionalnost.

Prednosti za vaše inženjere

  • Značajno smanjenje trajanja otklona problema jer obogaćivanje omogućuje brzu lokalizaciju problema
  • Objedinjeni prikaz svih podataka o problemu, uređaju, lokaciji, usluzi, i korisniku na jednom prikazu
  • Jednostavno operativno izvještavanje – mogućnost definiranja vlastitih izvještaja o lokacijama, korisnicima i uslugama pogođenim tehničkim problemom
  • Pristup bazi znanja kako bi se inženjerima omogućila pomoć pri otklonu problema
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite odmah