Kvalitetna podrška korisnicima kreće od izvrsnog NOC-a i SOC-a

Kvalitetna podrška korisnicima kreće od izvrsnog NOC-a i SOC-a

Pristup pravim podacima u NOC-u i SOC-u jamče kvalitetnu podršku korisnicima

Ako ste ikada radili u NOC-u (engl. Network Operations Center) ili SOC-u (engl. Service Operations Center) ili ste biti odgovorni za njihov rad, onda sigurno znate koliko stresan i izazovan može biti taj posao, posebno kada je broj problema sa sustavima veliki, a vi morate obraniti ugled vaše tvrtke. Kada se dogodi ispad, ključna stvar je imati dovoljnu količinu relevantnih podataka dostupnih vašim inženjerima. Ako ih nema, inženjeri će biti izloženi iznimno velikom pritisku.

Upravljanje mrežom ili podatkovnim centrom ne znači brinuti se samo o uređajima, njihovom ispravnom radu ili ispravnosti veza. Pravi rad u NOC-u i SOC-u znači da alarme i podatke o degradaciji performansi trebate staviti u kontekst usluga koje pružate, korisnika kojima ih pružate, korisničkih lokacija te drugih administrativnih podataka kao i podataka iz inventara vašeg cjelokupnog sustava.

Kako NOC i SOC mogu postati još boljima?

Inženjerima u vašem NOC-u i SOC-u morate osigurati cjeloviti i integrirani pregled nad svim podacima o problemu koji je nastao (podaci o uređajima, mreži, uslugama, lokacijama, korisnicima itd.). Drugim riječima, vašim inženjerima je potrebno dati alate s kojima probleme mogu rješavati brzo.

UMBOSS je modularni softverski proizvod za cjelovito upravljanje mrežom i hibridnim podatkovnim centrima. Njegovi moduli dijele zajednički podatkovni model koji inženjerima pruža tzv. pogled od 360° nad svim relevantnim podacima koji su im potrebni. Ovi podaci su dostupni kroz UMBOSS Portal.

Podatkovni model UMBOSS-a obuhvaća tehničke i administrativne parametre te povezuje podatke inventara (uređaji, sučelja, protokoli za usmjeravanje, mrežne usluge itd.) s poslovnim podacima (korisnici, definicija proizvoda, definicija usluge, lokacije, instance usluga itd.). Nadalje, model je povezan s podacima iz vanjskih baza podataka (npr. katalog proizvoda i usluga, CRM, billing, ITSM itd.). Povezivanje s ovim vanjskim podacima ostvaruje se korištenjem modula UMBOSS Integration Point Adapter (IPA).

flow chart of NOC operations

Važne funkcionalnosti UMBOSS Portala

  • Manipulacijski sloj UMBOSS Portala koristi napredne heurističke algoritme pretrage podataka iz UMBOSS-a i vanjskih sustava po svim relevantnim dimenzijama.
  • Alarmi i podaci o performansama iz različitih domena se konsolidiraju u međusobno povezan skup podataka obogaćen podacima iz inventara i drugih sustava.
  • Interni mehanizam UMBOSS Portala korelira sve raspoložive podatke kako bi pružio integrirani pogled na mrežu, korisnike i usluge.

Prednosti za vaš NOC/SOC

  • Inženjeri u NOC-u i SOC-u dobivaju pristup svim podacima potrebnim za brzo rješavanje nastalih problema s mrežom i podatkovnim centrom.
  • Obogaćivanjem alarma omogućena je promptna reakcija na novonastale probleme što rezultira manjim pritiskom na pozivni centar.
  • Podaci iz NOC-a i SOC-a se mogu proslijediti vanjskim sustavima poput Ticketinga ili portala za krajnje korisnike.
  • Krajnji korisnici konačno mogu dobiti točne i pravovremene informacije o statusu rješavanja pritužbi.

Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite odmah