UMBOSS Fault Management

UMBOSS Fault Management

UMBOSS FM omogućuje konsolidaciju svih događaja i unificirano upravljanje alarmima svih domena mrežne i podatkovnog centra.

Pouzdana mreža uz proaktivno upravljanje ispadima i degradacijama performansi

Modul UMBOSS Fault Management (FM) prikuplja i procesira podatke o svim događajima u heterogenim sustava sačinjenim od opreme različitih tehnologija i proizvođača. Podržava aktivno i pasivno prikupljanje alarma u fizičkoj i virtualnoj mreži, podaktovnom centru i oblaku.

UMBOSS FM može podržati opremu svih proizvođača i sve protokole. Podržava prikupljanje SNMP trap-ova, TELEMETRY podataka, syslog poruka, te poruka postojećih sustava za nazdor, upravljačkih sustava (engl. element manager – EMS) te drugih izvora podataka koristeći standardne komunikacijske protokole.

dijagram koji prikazuje UMBOSS Modul za upravljanje greškama

Cjelovito upravljanje greškama uz pomoć konsolidacije podataka

Temeljna vrijednost modula UMBOSS FM je upravljanje greškama koristeći konsolidaciju podataka o događajima iz različlitih domena mreže, podatkovnog centra i oblaka.

Bez obzira na njihov izvor, svi podaci o događajima se filtriraju, agregiraju i normaliziraju te pretvaraju u alarme, jedinstvene zapise o greškama u sustavu. Oni se nadalje dedupliciraju i obogaćuju podacima iz vanjskih sustava poput CRM-a, Ticketing-a, ERP-a itd.

Alarmi se nadalje predaju na procesiranje podsustavu za analitiku koji vrši njihovu korelaciju, potiskivanje (engl. supression), generiranje sintetičkih alarma, analizu uzroka pojave greške kao i druge funkcije.

dijagram koji prikazuje proces UMBOSS upravljanja greškama

Ključne značajke modula UMBOSS FM

 • Svi podaci o greškama su dostupni iz UMBOSS Portala koji osigurava integrirani pogled of 360° na mrežu, usluge, korisnike i druge relevantne podatke.
 • Preglednik aktivnih alarma omogućuje različite prikaze podataka o greškama u sustavu, filtriranje, grupiranje i druge funkcije.
 • Prikupljeni podaci o greškama se particioniraju s konfigurabilnim vremenskim intervalom te praktično nema ograničenja na vrijeme zadržavanja povijesnih podataka o greškama.
 • Modul za izvještavanje (UMBOSS Reporting) omogućuje izradu različitih prilagođenih izvještaja o greškama u sustavu.
 • Alat za administraciju FM-a omogućuje konfiguriranje potiskivanja alarma, postavljanje pravila za korelaciju greški te zadavanje pravila za generiranje sintetičkih alarma s ciljem detekcije i alarmiranja različitih potencijalno opasnih situacija u mreži i podatkovnom centru.

Vizualizacija alarma u UMBOSS Portalu

Prednosti korištenja objedinjenog upravljanja greškama

 • Konsolidirani podaci o greškama iz različitih mrežnih domena dostupni su u pregledniku koji se jednostavno koristi
 • Nijedna greška se ne propušta
 • Omogućena je potpuna forenzika proteklih događaja
 • Brza lokalizacija problema u mreži/DC-u
 • Greške se preciznije detektiraju
 • Stvarni ispadi u mreži se brže i detektiraju
 • Brža reakcija na pojavu problema osigurava veću raspoloživost mreže i usluga
 • Manje stresnih situacija na mrežne i IT inženjere
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah