UMBOSS Fault Management

UMBOSS Fault Management

UMBOSS FM omogućuje konsolidaciju svih događaja i unificirano upravljanje alarmima svih domena mrežne i podatkovnog centra.

Pouzdana mreža uz proaktivno upravljanje ispadima i degradacijama performansi

Modul UMBOSS Fault Management (FM) prikuplja i procesira podatke o svim događajima u heterogenim sustava sačinjenim od opreme različitih tehnologija i proizvođača. Podržava aktivno i pasivno prikupljanje alarma u fizičkoj i virtualnoj mreži, podaktovnom centru i oblaku.

UMBOSS FM može podržati opremu svih proizvođača i sve protokole. Podržava prikupljanje SNMP trap-ova, TELEMETRY podataka, syslog poruka, te poruka postojećih sustava za nazdor, upravljačkih sustava (engl. element manager – EMS) te drugih izvora podataka koristeći standardne komunikacijske protokole.

UMBOSS Fault Management Schematic

Cjelovito upravljanje greškama uz pomoć konsolidacije podataka

Temeljna vrijednost modula UMBOSS FM je upravljanje greškama koristeći konsolidaciju podataka o događajima iz različlitih domena mreže, podatkovnog centra i oblaka.

Bez obzira na njihov izvor, svi podaci o događajima se filtriraju, agregiraju i normaliziraju te pretvaraju u alarme, jedinstvene zapise o greškama u sustavu. Oni se nadalje dedupliciraju i obogaćuju podacima iz vanjskih sustava poput CRM-a, Ticketing-a, ERP-a itd.

Alarmi se nadalje predaju na procesiranje podsustavu za analitiku koji vrši njihovu korelaciju, potiskivanje (engl. supression), generiranje sintetičkih alarma, analizu uzroka pojave greške kao i druge funkcije.

dijagram koji prikazuje proces UMBOSS upravljanja greškama

Ključne značajke modula UMBOSS FM

 • Svi podaci o greškama su dostupni iz UMBOSS Portala koji osigurava integrirani pogled of 360° na mrežu, usluge, korisnike i druge relevantne podatke.
 • Preglednik aktivnih alarma omogućuje različite prikaze podataka o greškama u sustavu, filtriranje, grupiranje i druge funkcije.
 • Prikupljeni podaci o greškama se particioniraju s konfigurabilnim vremenskim intervalom te praktično nema ograničenja na vrijeme zadržavanja povijesnih podataka o greškama.
 • Modul za izvještavanje (UMBOSS Reporting) omogućuje izradu različitih prilagođenih izvještaja o greškama u sustavu.
 • Alat za administraciju FM-a omogućuje konfiguriranje potiskivanja alarma, postavljanje pravila za korelaciju greški te zadavanje pravila za generiranje sintetičkih alarma s ciljem detekcije i alarmiranja različitih potencijalno opasnih situacija u mreži i podatkovnom centru.

Vizualizacija alarma u UMBOSS Portalu

Prednosti korištenja objedinjenog upravljanja greškama

 • Konsolidirani podaci o greškama iz različitih mrežnih domena dostupni su u pregledniku koji se jednostavno koristi
 • Nijedna greška se ne propušta
 • Omogućena je potpuna forenzika proteklih događaja
 • Brza lokalizacija problema u mreži/DC-u
 • Greške se preciznije detektiraju
 • Stvarni ispadi u mreži se brže i detektiraju
 • Brža reakcija na pojavu problema osigurava veću raspoloživost mreže i usluga
 • Manje stresnih situacija na mrežne i IT inženjere
Želite vidjeti UMBOSS demo?
Zatražite ga odmah